EnergiMetropol er din inspiration
til job og liv i Esbjerg Kommune

Ungdomsuddannelser i Esbjerg Kommune

Morgensamling, hyttetur, årsfester og dimission.
Ungdomsuddannelserne i Esbjerg byder på såvel traditioner og aktiviteter som mangfoldighed, stærke faglige profiler, moderne faciliteter og attraktive studiemiljøer. I Esbjerg er der desuden et særligt fokus på naturvidenskab og praksisnære arbejdsmetoder fra børnehaven til universitet.

Ungdomsuddannesler

Der sættes mange ressourcer ind på at få størsteparten af unge til at vælge en ungdomsuddannelse. En god ungdomsuddannelse kan danne basis for en videregående uddannelse, og i Esbjerg tilbydes hele spektret af ungdomsuddannelser.

I Ribe og Esbjerg findes der HF, almene gymnasier og handelsskoler. I Esbjerg er der ligeledes ét handelsgymnasium, ét teknisk gymnasium, én teknisk skole samt ét internationalt gymnasium.

Ungsomsuddannelser i Esbjerg Kommune

International gynmasieuddannelse

Et stort skridt for Esbjerg

Siden 2015 har Esbjerg Gymnasium udbudt en International Baccalaureate (IB). Uddannelsen er blevet til i samarbejde mellem virksomheder i Esbjerg, Esbjerg Kommune, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg International School og Esbjerg Gymnasium & HF.

På landsplan findes der blandt mere end 200 dansksprogede gymnasier kun 13 godkendte IB-skoler, så den internationale gymnasieuddannelse er en prestigefyldt og væsentlig del af Esbjergs vækststrategi frem mod 2020. Med den store vækst i energi og offshore-industrien har Esbjerg udviklet sig til en international by med behov for både dansk og udenlandsk arbejdskraft.

Se mere om IB uddannelsen her

Eliteidræt og uddannelse

I Esbjerg har du også mulighed for at gå på en særlig Team Danmark linje for unge sportstalenter.

Det betyder, at der er fleksible forhold for eliteidrætsudøvere, der samtidig ønsker at tage en boglig uddannelse.

 

Mere om eliteidræt og uddannelse

Vi er klar til at hjælpe dig

Lasse Jensen sidder klar til at hjælpe dig. Han kan give dig information om job, bolig, uddannelse og fritid i Esbjerg.