EnergiMetropol er din inspiration
til job og liv i Esbjerg Kommune

Erhvervsakademi SydVest

"Tættere på" er Erhvervsakademi SydVests motto. De er tættere på virksomhederne, tættere på geografisk, og tættere på i dagligdagen.
Job
Erhvervsakademi SydVest er en undervisnings- og videninstitution, der tilbyder uddannelser, videnudveksling samt forskning og udvikling.

Erhvervsakademi SydVest samarbejder målrettet med erhvervslivet om at udvikle og udbyde den viden og de uddannelser, der er nødvendige for at styrke området i den digitale og globale virkelighed. Erhvervsakademi SydVest er med til at forme og udvikle de studerende, og som underviser gør man viden til virkelighed ved at gøre den anvendelig. Derudover bidrager underviserne til at gøre de studerende klar til virkeligheden gennem uddannelse og opkvalificering. Akademiets medarbejdere arbejder under frie rammer, og arbejdsmetoden er baseret på tillid – her handler det om at finde sin egen undervisningsstil.

”Tættere på” –det er vores motto. Vi er tættere på virksomhederne, tættere på geografisk, og tættere på i vores dagligdag med en flad struktur."
Henrik Larsen, Rektor, Erhvervsakademi SydVest

Erhvervsakademi SydVests medarbejdere har, grundet akademiets internationale samarbejde med flere udenlandske institutioner og engelske uddannelseslinjer, mulighed for at undervise på engelsk, og arbejde internationalt i samarbejde med udenlandske institutioner.

Udvikling af kompetencer og karrieremuligheder

Nyansatte undervisere starter i en position som adjunkt, hvor man begynder på et 4-årigt lektorforløb. I forløbet arbejder den ansatte i forskellige afdelinger. Som nyansat adjunkt introduceres man for pædagogiske værktøjer, så ens undervisningsevner styrkes. Opbygning af medarbejdernes kompetencer foregår i akademiets otte videnklynger. Her kan medarbejdere deltage i kurser og årlige konferencer, hvor man introduceres for ny viden. Akademiets medarbejdere kan tage forskellige karriereveje ved at undervise inden for forskellige områder. Derudover kan man arbejde med forskning og udvikling. Forskningsaktiviteter ved Erhvervsakademi SydVest har til formål at gavne uddannelserne, og medarbejderne er igennem deres forskning med til at sikre et bedre videngrundlag.

Erhvervsakademiets motto, tættere på, kommer også til udtryk i dagligdagen, hvor undervisningen foregår i klasseværelser fremfor store auditorier.
Erhvervsakademiets motto, tættere på, kommer også til udtryk i dagligdagen, hvor undervisningen foregår i klasseværelser fremfor store auditorier.
Job hos EASV?

Kunne du tænke dig en karriere hos Erhvervsakademi SydVest, så find de ledige stillinger på deres hjemmeside.

Se deres hjemmeside

Profiler ved Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi SydVest ansætter profiler med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde for at kunne dække de 16 fuldtidsuddannelser og en lang række efteruddannelser. Erhvervsakademi SydVest udbyder uddannelser inden for følgende fagområder: IT, Finans, Design & Medier, Offshore & Industri, Salg, Marketing & Service, Bygge & Anlæg samt Ledelse & Kompetenceløft. Inden for det tekniske område er det bl.a. ingeniører, bygningskonstruktører og maskinmestre. Inden for IT er det dataloger og kommunikationsuddannede, der eksempelvis underviser inden for multimediedesign. Ydermere ansætter Erhvervsakademi SydVest stabsfunktioner med en økonomisk baggrund såsom cand.merc. og cand.oecon.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Lasse Jensen sidder klar til at hjælpe dig. Han kan give dig information om job, bolig, uddannelse og fritid i Esbjerg.