EnergiMetropol er din inspiration
til job og liv i Esbjerg Kommune

Offshore-arbejdsmarkedet 2.0

Tendenser og behov ifølge fem af Danmarks travleste HR-chefer
Job
”It’s a jungle out there”, synger Randy Newman, og det gør sig i den grad gældende, når man er på jagt efter et nyt job i offshore-branchen.

I Esbjerg er der igennem de sidste 10 år blevet skabt et hav af nye jobs, men de nye kandidater kæmper stadig med flere ansøgere pr job, krisens sidste økonomiske krampetrækninger og faldende oliepriser. EnergiMetropol har derfor sat fem af Danmarks travleste HR-chefer og rekrutteringsansvarlige i stævne til en snak om, hvad de forventer af morgendagens medarbejdere.

Vores Eksperter: Deres samlede viden rummer års erfaring med offshore vind, olie og gas.
Vores Eksperter: Deres samlede viden rummer års erfaring med offshore vind, olie og gas.

Hvilke tendenser ser I på offshore-jobmarked?

LN: Jeg synes faktisk, at det har været ret svært at finde ingeniører med mange års erhvervserfaring igennem den seneste tid. Det skyldes nok, at der forsvinder flere ingeniører ud af jobmarkedet, end der kommer til fra uddannelsesinstitutionerne, så gabet mellem udbud og efterspørgsel bliver større og større. Men det er selvfølgelig gode nyheder for de nyuddannede.

JHN:
Ja, udfordringen er da helt sikkert, at vi har set et stærkt stigende behov for ingeniører, maskinmestre og andre teknikere i årene 2010–2013, det har også øget konkurrencen om de stærkeste kandidater. Men i 2014 oplevede vi en stærk opbremsning i jobmarkedet, hvilket formegentlig varer ved i 2015, på grund af den lave oliepris. Jeg er nu ikke nervøs for, om det vender igen, for igennem næsten 20 år har der været en eller anden grad af opbremsning hvert femte eller sjette år. Spørgsmålet er bare, hvornår markedet vender igen.

LN:
Helt sikkert. Men den opbremsning skyldes vel også, at branchen ofte bliver omtalt som en industri under afvikling på grund af overgangen til alternative energiformer. Dét, aviserne bare ofte glemmer at fortælle, er, at Energy Information Administrations (EIA)’s tal viser, at der vil være et stigende behov for olie og gas i de næste mange årtier – selv med en stigning i forbruget af alternative løsninger. Olie og gas er en nødvendig del af det samlede energimix.

AR:
Bestemt. Hos Vattenfall kan vi se, at vind har fået en stigende betydning for offshore-området i Esbjerg, men uden at det er sket på bekostning af olie- og gassektoren. Faktisk er det, inden for vindkraft, blevet vigtigere med kvalificeret arbejdskraft med en stærk faglig baggrund end for bare 10 år siden, hvilket hænger sammen med, at vindindustrien er blevet mere moden.

DL:
Jeg hæfter mig nu også ved den øgede kompleksitet, vi ser inden for blandt andet den teknologiske udvikling af hardware, software, processer, arbejdsgange og ikke mindst de højere krav til sikkerhed – både den personlige men også i høj grad udviklingen i den procesmæssige sikkerhed.

Hvordan har jobmarkedet udviklet sig i Esbjerg?

MS: Esbjergs offshore-jobmarked har været i en stor udvikling igennem årene. I dag, hvor olie- og gasfelterne er blevet ældre, er olieudvindingen i højere grad teknisk og kommercielt udfordrende. Derfor er der også brug for specialiserede kompetencer og teknisk ’know-how’, så vi kan maksimere produktionen. Og med det stigende behov for specialiserede kompetencer oplever vi, at vi må rekruttere flere medarbejdere i udlandet. Det har samtidig været med til at sikre en god diversitet i arbejdsstyrken samt et mere internationalt arbejdsmiljø.

AR:
Jeg bliver igen nødt til at nævne vindenergien. For der er kommet betydeligt flere offshore-relaterede vindjobs til Esbjerg i de seneste år.

Hvilke personlige kompetencer er særligt attraktive hos jeres nye medarbejdere?

MS: Hos Maersk Oils danske forretningsenhed er de faglige kompetencer afgørende for mange af vores specialiserede stillinger, men det er ikke ensbetydende med, at de personlige kompetencer ikke spiller ind. De personlige kompetencer, vi efterspørger, varierer i forhold til de opgaver og den stilling, medarbejderen skal varetage, og det team, medarbejderen bliver en del af. Det gennemgående er, at medarbejderen skal kunne identificere sig med og efterleve Mærsks værdier.

LN:
Ja, det samme gør sig gældende, når vi rekrutterer hos Rambøll Oil & Gas. Vi har også et særligt stort fokus på de personlige kompetencer i forhold til netop den stilling, der ansættes til. Og samtidig skal de personlige kompetencer passe med virksomhedens værdier. Vi har erfaret, at vi på den måde oftest sikrer det rette match. Men naturligvis skal de faglige kompetencer være på plads, det giver sig selv.

AR:
Vi kan mærke, at der er stor fokus på specialistviden på vindområdet – altså medarbejdere, der er ”kørende” fra dag ét –, for oplæring og tillæring er oftest meget dyrt for virksomhederne. Vi leder efter uddannede folk, da ufaglærte ofte mangler de ekstra specialkompetencer, som markedet efterspørger, også selvom de har været ansat i branchen i flere år. Men jeg synes nu helt generelt, at uddannelsesniveauet er højnet de seneste 5-10 år.

LN:
Hos Rambøll har vi brug for ingeniører til offshore-branchen – både nyuddannede og dem med mere end 10 års erfaring. Vores oplevelse er dog, at det er specielt svært at rekruttere de erfarne ingeniører, og vi må derfor ofte finde vores nye medarbejdere i udlandet. Det betyder, at vi i dag har mange forskellige nationaliteter ansat hos Rambøll.

JHN: Semco Maritime leder også altid efter nye ingeniører, maskinmestre, elinstallatører og så videre. Vi søger ret brede fagtitler, men kompetencer inden for projektledelse af store projekter er fortsat efterspurgt. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere en struktureret arbejdsstil kombineret med evnen til at deltage og bidrage i et team med dedikation og fleksibilitet, når opgaven kræver det.

DL:
Jeg mener også, at der, ud over de faglige- og uddannelsesmæssige kompetencer, fortsat vil være brug for personer, der – udtrykt lidt gammeldags – er i stand til at samarbejde på tværs, er selvstændige og i stand til at påtage sig ansvar og ejeskab for deres område og leverancer.

MS:
Ja, der er altså sket en udvikling på dette område. Hos Maersk Oils danske forretningsenhed er diversitet i multidisciplinære teams en vigtig del af det arbejde, vi udfører, for at maksimere værdien af olie- og gasfelterne.

Facts om branchen

Offshore, energi og Esbjerg er uløseligt forbundet.

– Esbjerg har Danmarks største offshoreklynge med 2/3 af landets job i sektoren.
– Ud over arbejdspladser er området en stærk driver i forhold til forskning og uddannelse til energibranchen.
– Esbjerg er den eneste danske by medlem af WECP (World Energy Cities Partnership) som samler de 20 vigtigste energibyer i verden.
– 75 % af alle danske vindmøller udskibes fra Esbjerg Havn.
– Energivirksomheder i Esbjerg har vurderet, at der i løbet af en 10 årig periode kan ske en fordobling af antal virksomheder og arbejdspladser på området.

Hvorfor skal man flytte til Esbjerg for at arbejde i offshore-industrien?

LN: Jamen Esbjerg er jo en energimetropol, der summer af aktivitet. Det er i hvert fald, hvad vi får at vide fra medarbejdere, der kommer hertil fra andre byer. Jeg synes godt, det kan mærkes, at Esbjergs erhvervsliv arbejder sammen med hensyn til for eksempel rekruttering.

JHN:
Jeg synes nu også, at man skal flytte til Esbjerg på grund af de faglige opgaver inden for områder, der kun findes i begrænset omfang andre steder i landet.

MS:
Vi har i flere sammenhænge vist, at erhvervslivet i Esbjerg er gode til at arbejde sammen og støtte op om fælles mål og initiativer. Jo flere vi står sammen, jo stærkere står vi.

DL:
Esbjerg har erfaring og indsigt i offshore-industrien – og der er allerede etableret et miljø inden for det område. Det giver blandt andet øgede mulighed for sparring og netværk. Ja, energisektoren har faktisk som helhed en stor betydning for hele Esbjerg erhvervsliv.


AR:
Jobgaranti, så enkelt kan det siges!

Hvilke tendenser ser I på offshore-jobmarked?

LN: Jeg synes faktisk, at det har været ret svært at finde ingeniører med mange års erhvervserfaring igennem den seneste tid. Det skyldes nok, at der forsvinder flere ingeniører ud af jobmarkedet, end der kommer til fra uddannelsesinstitutionerne, så gabet mellem udbud og efterspørgsel bliver større og større. Men det er selvfølgelig gode nyheder for de nyuddannede.

JHN:
Ja, udfordringen er da helt sikkert, at vi har set et stærkt stigende behov for ingeniører, maskinmestre og andre teknikere i årene 2010–2013, det har også øget konkurrencen om de stærkeste kandidater. Men i 2014 oplevede vi en stærk opbremsning i jobmarkedet, hvilket formegentlig varer ved i 2015, på grund af den lave oliepris. Jeg er nu ikke nervøs for, om det vender igen, for igennem næsten 20 år har der været en eller anden grad af opbremsning hvert femte eller sjette år. Spørgsmålet er bare, hvornår markedet vender igen.

LN:
Helt sikkert. Men den opbremsning skyldes vel også, at branchen ofte bliver omtalt som en industri under afvikling på grund af overgangen til alternative energiformer. Dét, aviserne bare ofte glemmer at fortælle, er, at Energy Information Administrations (EIA)’s tal viser, at der vil være et stigende behov for olie og gas i de næste mange årtier – selv med en stigning i forbruget af alternative løsninger. Olie og gas er en nødvendig del af det samlede energimix.

AR:
Bestemt. Hos Vattenfall kan vi se, at vind har fået en stigende betydning for offshore-området i Esbjerg, men uden at det er sket på bekostning af olie- og gassektoren. Faktisk er det, inden for vindkraft, blevet vigtigere med kvalificeret arbejdskraft med en stærk faglig baggrund end for bare 10 år siden, hvilket hænger sammen med, at vindindustrien er blevet mere moden.

DL:
Jeg hæfter mig nu også ved den øgede kompleksitet, vi ser inden for blandt andet den teknologiske udvikling af hardware, software, processer, arbejdsgange og ikke mindst de højere krav til sikkerhed – både den personlige men også i høj grad udviklingen i den procesmæssige sikkerhed.

Hvordan har jobmarkedet udviklet sig i Esbjerg?

MS: Esbjergs offshore-jobmarked har været i en stor udvikling igennem årene. I dag, hvor olie- og gasfelterne er blevet ældre, er olieudvindingen i højere grad teknisk og kommercielt udfordrende. Derfor er der også brug for specialiserede kompetencer og teknisk ’know-how’, så vi kan maksimere produktionen. Og med det stigende behov for specialiserede kompetencer oplever vi, at vi må rekruttere flere medarbejdere i udlandet. Det har samtidig været med til at sikre en god diversitet i arbejdsstyrken samt et mere internationalt arbejdsmiljø.

AR:
Jeg bliver igen nødt til at nævne vindenergien. For der er kommet betydeligt flere offshore-relaterede vindjobs til Esbjerg i de seneste år.

Vi er klar til at hjælpe dig

Lasse Jensen sidder klar til at hjælpe dig. Han kan give dig information om job, bolig, uddannelse og fritid i Esbjerg.